W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2016
BOLEWAĆ czas. ndk
Warianty fonetyczne: BOLEWAĆ, *BOLIWAĆ
Słowniki:
SXVI (bolewać), Kn (bolewaćpod: boli mię co), L (bolewać), SWil (bolewać, boliwać), SW (bolewać) notują
SStp, T, SJP nie notują
Formy: bezok. bolewać; ~ cz. ter. lp 1. os. bolewa // boliwa
Znaczenia:
»boleć od czasu do czasu«: Kopr Włoski ták świeży/ iáko y suchy w káżdych potráwách używány/ tym bárzo iest użyteczny/ ktorych częstokroć głowá bolewa z zbytniey żołci. SyrZiel 380. Tym ktorych głowá bolewa y spać nie mogą/ Ięczmienna y żytna [mączka] dobra do iedzenia. SyrZiel 954. Służy y tym tá potráwá/ ktorych często z gorącá głowá bolewa/ á owszem z piiáństwá winá siárczystego. SyrZiel 981. Tylko ktorych głowá bolewa/ nie máią tego vżywáć. SyrZiel 1019. Tym ktore wątrobá z zámuleniá/ y z zátkánia zbytniego bolewa/ iest vżyteczne z winem nasienie [łyszczycy] piiąc SyrZiel 1446. [...] przy każdéj róży ciernie i oset jest i być musi, a po upiciu się winem, głowa snadź bolewa [...]. SaadiOtwSGul 226. Drugi przypadek bywa/ że z páry tey wody [Sklanej] często więc głowá niektorych boliwa. SykstCiepl 165. Boli mię co/ Dolet mihi caput. [...] Dolent mihi oculi. [...] Boléwa mię/ vide Choruię ná co. Kn 41-42. Ja z łaski bożej teraz nie najgorzej; głowa przecię bolewa i rumatyzm podczas przypada. SobJListy 50. O zdrowiu swoim oznajmuję, że głowa ustawicznie i niesłychanie bolewa, a we wszystkim ciele czuję jakąś ciężką na się chorobę. SobJListy 115. Iest żyłká przy samym uchu, tę gdy otworzy láncetem z tey strony gdzie ząb boli, iuż więcey z tey strony zęby bolewać nie będą. CompMed 446.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*BOLEWAJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lp D. m bolewającego
Znaczenia:
»bolący od czasu do czasu«: Jednak żeby lżeyszy był grzech idącym zá pospolstwem/ v żądzą swoią/ zimney wody napoy bespiecznie pozwolić się nie może/ iedno [...] Żołądka dobrego/ stráwnego/ nie bolewáiącego. PetrJWod 32.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorki: JCh, RB