ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2015
*TRYKAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: cz. ter. lp 3. os. tryka
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: (war.) od przysł.: Chodzi iák owieczká/ á tryksa iák Báran. RysProv A3v. Chodzi iák owieczká, á tryka iák báran. WojnaLust 263. ● Chodzi iák owiéczká/ á tryka iák báran. KnAd 64.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: