W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2010
PADNIENIE rzecz. n
Słowniki:
SXVI, T, SW notują
SStp, Kn, L, SWil, SJP nie notują
Formy: lp M. padnienie; D. padnienia; N. padnieniem
Znaczenia:
»upadek, przewrócenie się«: Jáko niektorzy [jeźdźcy] dziáłáią zgárbiwszy się ná koniá wsiadáią/ záś w biegániu/ gdy się ná ktorą stronę przykłada/ ábo pochyla kon/ dla ubiodrzonego pádnienia nogi z owey strony ku siodłowey ukurczywáć zwykli. PienHip 29. Nikt z pádnienia twego nie ma chluby [gdy Argant upadł osłabły w pojedynku]. TasKochGoff 495. Rosprzestrzenione żeły bywaią ostrością wilgotności/ ábo też dla żeł rzadkości/ rozdzieráią się záś też y od gwałtownego poruszenia/ zkoczenia/ pchnienia/ pádnienia/ vderzenia. CiachPrzyp 35 nlb.. Kosték rzucenie/ pádnienie szczęśliwe [...] Rzucenie. Kosték rzucenie/ ábo padnienie nieszczęśliwe. Kn 308. Págorki się wynoszą/ ziemiá się odkrywa/ zá pádnieniem wod coraz mieysc więcey przybywa. OvOtwWPrzem 22. Padenie: upadek. Padesz: padnienie. Pahuba: zguba. JaśDict 80. Poganie starzy gdy kostek grawali a chcieli sobie zycic fortunnego rzucenia y kostki padnienia mawiali te słowa. HerbOr XVII, 63. Padanie, Padnienie. das Fallen. chute l`action de tomber. T III 1309.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK