W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2007
*ASYSTENTKA rzecz. ż
Słowniki:
L (XVIII), SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1693-1695
Formy: lp D. asystentki; B. asystentkę; N. asystentką
Znaczenia:
»kobieta towarzysząca komu, obecna przy czym«: Tu są Relikwie osobliwe y raritates 1. Włocznia Longina bok CHRYSTUSOW przebiiaiąca. 2. Kilka kolumn z Kościoła Salomonowego. 3. Weronika, alias żywe ná chustce twárzy CHRYSTUSOWEY podczas Męki wyobráżenie, co uczynił Chrystus dla S. Weroniki Assystentki. ChmielAteny1755 I II, 108-109.
Przenośnie: Jałmużna iest przyiaciołką Boską, iest Tronu Jego assystentką. DanOstSwada V, 15. ◼ Bo lubo Pan [Bóg] w sądach skryty, w sprawiedliwości groźny; ma jednak trybunału swego asystentkę, nad upadłymi politowanie. KochPsalTur 4. ◼ Daj [Boże] głowie naszej asystentkę sądów Twoich, mądrość. KochPsalTur 19.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: EM-P