W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2016
MOMUS, *MOM rzecz. m
Słowniki:
SWil (Momus) notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1633
Formy: lp M. Momus; B. uż. żyw. Moma; W. Momie
Etymologia: <gr. i łac. Momos, Momus 'bóg drwin i ironii w mitologii greckiej i rzymskiej'>
Znaczenia:
1. »bóg drwin i ironii w mitologii greckiej i rzymskiej«: Bożkiem starzy poganie uczynili Moma, Który, sam próżno siedząc, nie robiąc nic doma, Cudze, choć nieproszony gość, często nawiedzał, Wszędzie znalazł, co zganił, wysysał, przecedzał; Często prawdę powiedział, ale kłamał częściej, Nie o całej li rzeczy, przynajmniej o części. PotMorKuk III 26.
2. »osoba ganiąca innych«: Cożkolwiek iest/ ná twoy przypuszczam rozsądek/ gdzie (niezáwádzieli iáki w oczách Momus) przyznasz, cokolwiek szczery pracey nászey/ y łáskáw będziesz; [...]. TwarSLeg 2v. I tak o wszystkich inszych będzie gadał gembe Sławą ich wymywaiąc prawy censor morum Inquisitor Hiszpanski albo Instigator Koronny albo Momus każdego ganiący. OpalKSat 103v. Więc iezeli Homerus Xiązę między Greki Maro między Latyny nie mogł uysc Opieki Ronsard między Francuzy? zebatego moma Zielone drewno gore? nie masz się bac Słoma? PotWoj 6. Cokolwiek powiáda [teolog] Politykowie stánowią/ mowią y czynią/ to káżdy/ choćby náwet y sam Momus był chwalić powinien; GdacPrzyd 63. Żebym uszedł zgryźnego na swe wiersze Moma, Rachowałem się z nimi przez długi czas doma. PotPis 112-113. Lecz przestrzegam, Momie, Żebyś na ono iste nie trafił z nią w słomie. PotMorKuk III 26. Nie Momus - człek uczony, dobry niech zdrów trzęsie, Jakiekolwiek są, wszystkie prace me. PotMorKuk III 26. Żebym nie bał złodzieja, nie mówię tak hardo (Może kraść, gdy śmierć uśpi gospodarza twardo); Żebym uszedł zgryznego na swe wiersze Moma, rachowałem się z nimi przez długi czas doma. PotPoczKuk III 481.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM