W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2012
PADWAN rzecz. m
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVII, XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. padwan; B. uż. nżyw. padwan; N. padwanem; ~ lm M. uż. nosob. padwany; B. uż. nosob. padwany
Etymologia: <wł. padovano 'od nazwy miasta Padova (Padwa)'>
Znaczenia:
»skoczny taniec a. popularna pieśń liryczna, miłosna«: Ta komisya, jak padwan taniec włoski, jeden krok przed się, a dwa kroki za się chodziła. RadziwKSprawy 473. Podpełniwszy dobrze z rozkoszy skakali [bogowie], muzycy zaś padwany, skoczne tańce grali. SzlichŻartSok 180. Brzmiące śpiniety i skrzypice mieli, Różne padwany i balety pieli. BorzNaw 47. Alić coś za dziecina skrzydlasta w leszczynie, Zaczęła padwan krzyczeć o mojej dziewczynie. ZimBSiel 180 (L). Ale nie wątpię, że nad wszytko złoto Wyżej te będziesz szacowała karty, W których [...] Nie historyje i zmyślone romany Nie komedyje, tańce, padwany, Lecz o Miłości Boskiej rozmyślanie. I tej cudownej łaski uważanie. MorszZEmbWyb 276. Uderza czołem, Muzá moia z Gránu I coć bez wdzięku przy ustney delacie Spiewáłá w on czás; też y teraz pieie Ale stroynieyszym Pádwánem turnieie.. ChrośTrąba A2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK