W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2010
*PADALCZY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1652
Formy: lp N. m padalczym; lm D. padalczych; N. padalczymi
Znaczenia:
»będący częścią, pochodzący z ciała padalca«: Dla mnie sámego każ z gotowáć Pásztecik [...] z ięzykow pádálczych, z szyiek niedzwiadkow. AndPiekBoh 10. Kázda [kurtyzana] iest [...] iáde[m] pádálczym. AndPiekBoh 63. A zazdrość niech się w ięzyk kąsa Iadowita Ktorąserce zebami Padalczymi chwyta. PotWoj XIX.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *PADALCOWY.
Autor: PK