W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2011
PLUGAWOMOWNY przym.
Słowniki:
Kn, T, L, SWil, SW notują
SStp, SXVI, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: lp M. m plugawomowny; lm M. mos plugawomowni
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiBlázgoń/ głupiomowny/ plugáwomowny/ Morologus [...]. Oscus [...]. Scurrilis homo [...]. Scurra improbissimus. Petulans atqué improbus scurra ║ Spurcidicus, [...] Opicus, [...]. Kn 34. Plugawomowca. Plugawomowny. Zotenreisser. scurille, ordurier; diseur de saleté. T III 1406. Chciał bowiem Bog ná tym Mężu pokázáć, czego się w onym drugim żywocie wszyscy Blázgoniowie y niewstydliwi Gębalowie spodziewáć máją, zwłasczá, że owi wszyscy ludzie wszeteczni y plugáwomowni, ktorzy tak gębę niewypárzoną máją, że im z niey nic dobrego nie wychodzi [...] tego doznáją. GdacPan 77.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz plugawomowca.
Autorka: MM