ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2020
MGŁA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. mgła; D. mgły; ~ lm C. mgłom
Znaczenia:
»skroplona para wodna utrzymująca się nad ziemią i zmniejszająca widoczność«: Tám y mgłom/ tám y chmurom/ támże y trwożącym Myśli ludzkie/ roskazał [Bóg] stać gromom trzáskącym. OvOtwWPrzem 6. Der Nebel Tökn Mgłá Ta Migla DepWoer A2v-A3. Gdy pp. frochtarze przy wiosennej defluitacyi odłożą i z wszelką gotowością in procinctu dalszej drogi znajdować się będą, ale gdyby dla mgły, wiatrów, dla wielkiej fali i innych przyczyn żadną miarą płynąć nie mogli, a tymczasem woda by opadła tak dalece, że nawet i do pierwszej komory mazowieckiej dopłynąć by im nie przyszło, tandem dla nieprzybycia wody cale by stać musieli, tedy niniejszym postanowieniem determinują się niedziel 6, przez które pp. frochtarze bez żadnej pretensyi jakiejkolwiek od skarbu nadgrody, lecz swoim kosztem, ludzi sustentować i za wodą czekać powinni. InsGór 1743 161.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: