ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2017
GRA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy: lp M. gra; D. gry; N. grą; ~ lm M. gry; N. grami
Znaczenia:
»zabawa«: Ten truchleje: rozkoszna wdzięczność z członków spadła, Trupowi podobniejszy, twarz rumiana zbladła; Żadne gry z gonitwami, słodkie luteń strony Nie cieszą go, jak prędko wspomni złość swej żony. ArKochOrlCz II 364. Naprzod stan Szláchecki/ ktorzy się ná ten czás łowámi/ bánkietámi/ grámi/ y innemi zbytkámi zábawiáią; Fraucymer/ ktory na strojách wszystek czás trawi. AnzObjWaś 60. Z Szláchty grą kart bawiących się co rocznie do skarbu Koronnego importatur 1530. czerwonych złotych. ChmielAteny II 198. W nocy naylepsza pora do kompanii, assamblow, gry y rożnych, awantur. BohFStar .
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: o co (komu) gra chodzi: O to tylko największa gra chodzi, ze barzo o male pieniędzy mi zostaje. ŁugowPodr 93. O sławę obiema gra chodzi Bo zywot utraconey sławy nie nagrodzi. PotWoj 161. Y oto Mieysce nie ták wam grá chodzi Iako was miłość pokoiu uwodzi Zebyscie tylko z oblezęniá wyszli Tego pragniecie, y to wam namysli. OblJasGór 105. Oczuć się przebog cerstwa LECHA Młodzi/ Boć nie okozią wełnę grá iuż chodzi. Ale o Wolność. KochProżnLir 256. Odbiegł Henryk Polakow, przeto go też mijam, Y mieyscá w Herbách iego nie dáie Liliam. O dzieci mu gra chodzi, ze z Thronu ucieka, Nie wie, ze go w Páryżu zábita śmierć czeka. PotPocz 27.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: JEUX [...] Niewarta gra świecy, francuskie przysłowie, to iest żál się boże y kosztu y czasu ná to łożyć z czego się nigdy niewroci. DanKolaDyk II, 141. CHANDELLE [...] Gra świecy nie warta, więcey straty niż zysku żal się Boże świecy. DanKolaDyk I, 281.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: