W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2016
PADWANEK rzecz. m
Słowniki:
SXVI, L (XVII), SWil, SW notują
SStp, Kn, T, SJP nie notują
Formy: lp M. padwanek
Znaczenia:
»skoczny taniec a. popularna pieśń liryczna, miłosna«: Daniłku! nie owcami twój podwanek pachnie, Podoba się i owej, mnieman, pannie Kachnie, Co stąpa, jako pawa, a natrzniawszy rogi, Ogon za sobą włóczy. ZimBSiel 119.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK