W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2014
ANGIELCZYK rzecz. m
Słowniki:
T, L (XVIII), SWilpod: Anglik, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn nie notują
Formy: lp M. Angielczyk; D. Angielczyka; ~ lm M. uż. osob. Angielczykowie; Angielczycy; C. Angielczykom; B. uż. osob. Angielczyków; N. Angielczykami
Znaczenia:
»mieszkaniec Anglii, Anglik«: Przyieżdżáią tám Angielczykowie ná hándle: á dla wielkich pożytkow/ ktore stámtąd odnośili lat przeszłych/ kupcy z Londry wybráli się tám byli w niemáłey Compániey/ chcąc się ochotnie iąć hándlow z Moskwą. BotŁęczRel I 161. Tám Angielczycy y Fráncuzowie frymárczą oręża y kruszce zá cukry: z czego wielka idźie szkodá Chrześćiánom. BotŁęczRel I 254. Nie dáleko od gęby rzeki Tuedy/ iest miásto Báruich/ ktore byli przywłasczyli sobie Szkotowie: ále potym osádzone było Angielczykámi/ y sposobione miásto grzeczney fortece: y iest teraz iednym kluczem krolestwá tego. BotŁęczRel II 84. GDy we śrzodku młodych lat vmárł Odoárdus/ pokazał P. Bog Angielczykom/ y inszym ich sąśiádom wielkie świátło żarzliwosći y pobożnośći/ ále ná krotki czás. BotŁęczRel IV 50. Abowiem oprocz owych/ ktorzy tám zostáli iescze od czásu Bárbárossy/ y od inszych Hetmánow Tureckich/ ktorych byli ná morzá násze náwiedli Fráncuzowie/ y od porażki v Alzerbe/ y w Bárbáriey (kiedy zginął Sebástyan krol Portogálski) niemász tego roku/ żeby rozboynicy/ nászláduiąc smiáłość y przykłádu Drákoná Angielczyká/ niepozwaláiąc nigdy nie tylo pokoiu/ ále też áni przymierza/ nászym morzom/ nie miei pobráć bárzo wiele ludu po brzegách Hiszpáńskich/ Sárdińskich/ Corsickich/ Siciliyskich/ y áże do gęby Tibrowey. BotŁęczRel IV 237. Apostolskie zgromádzenie miáło międzi sobą udasza/ zgromádzenie Dyákonow od Apostołow obránych Mikołáiá/ Arius naybrzydszy Heretik był kápłanem/ á Eutiches Archimándrytą to iest Opátem Constántynopolitáńskim/ Pelágius Angielczik mnichem/ Paulus Samosatenus, Photinus, Macedonius, Nestorius, Petrus Gnaseus Biskupámi/ Nouácyán y Nouatus, a czásow nászych Carolostadius Vczeń Lutrow/ Kápłany/ iáko y Arius; Berengari9 Arcybiskupem Andegáweńskim á Truchses Koleńskim zá czásow nászych. SzemGrat 26. Anglus Inglese Angielczyk HexDict Nn1v. [...] Krol 150. osob Szlácheckiego stanu ná swą Gwárdyą obrał/ to iest 50. Angielczykow/ 50. Szkotow/ á 50. Irlándczykow/ między ktorymi iest siłá Kátholikow. MerkPol 115. Angielczyk, Angliczyk, Anglik. ein Engeländer. un Anglois. T III 7.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz Angliczyk, Anglik.
Autor: WG