W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2022
*ASERCJA rzecz. ż
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1626-1639
Formy: lp D. asercji; B. asercją; Ms. asercji
Etymologia: <łac. assertio>
Znaczenia:
»zapewnienie, twierdzenie«: Gniewał się [Popławski] czasęm o to abo rzekł, iż „mularz ociec, ale matka ślachciąnka”. Jak mógł, tak drwieł, czym by przecię wywiódł jakąkolwiek asercyją. TrepNekLibDworz 290. Niech będzie miasto wielu wywodow y świadectw w tey moiey, abo raczey Theologow assertiy, Symon on czarnoksięznik, ktorego dzieie Apostolskie wspominaią. WisCzar 36. Trzeba, niech z wiela Za Izraela Jeden umiera. Tej assercyi I status racyi Mocno popiera [arcykapłan żydowski]. KochChrysTur 40. Niewiasty więcey partycypuią z humorow [...] Męszczyźni zaś nie tak; według assercyi Medykow. DuńKal K.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM