W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2010
PAGINA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI (paina), L (pagina, paina; XVII), SWil (pagina, paina), SW (pagina, paina), SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. pagina; Ms. paginie
Etymologia: <łac. pagina>
Znaczenia:
»strona księgi, karta«: Y w Nowym ofiárá zá umárłe przed lat dwánaście set byłá [...] w roku 430. páginá 455 editiey Krákowskiey. 1603. Roku. KalCuda 66 (marg.). Ieden (Exemplarz wezmi] WM in manus, y zaczawszy od poczatku [kę]dykolwiek y naktoreykolwiek paginie error się albo dwa, a[lbo] trzy znaiduią, kozdy z nich nanotowac iakim Asteriskiem lub[o] tesz napisac NB. Potym z iednego łacno się drugie poprawią. OpalKListy 32.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK