ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2013
WYBIJAĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1616
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: z serca komuś wybijać strach »sprawiać, że ktoś się przestaje bać«: On [ojciec Augustyn Kordecki] swym kápłanęm czásu wątpliwego Z serca wybiiał strách boiazliwego [...]. OblJasGór 17.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Z klechy Pleban/ z chłopá Pan/ z niedołęgi żołnierz. łzi gorę wybijają. ŻabPol A2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: