W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.12.2007
*ASEKUROWANIE rzecz. n
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1641-1653
Formy: lp D. asekurowania; B. asekurowanie; Ms. asekurowaniu
Znaczenia:
kogo »popieranie; ubezpieczanie«: Lubom ia umyslnie contra uszykował był moie racyie abym się nie zdał tak avide tego pragnąc. Inter alia okrom assecurowania mię WPile y Usciu etiam in casum chocby się Pan Marszałek na przedanie tego zabierał, obiecał mi to. OpalKListy 283. A tak po asekurowaniu Borzęckiego, w jednym prawie pacierzu sejmik bez żadnej doszedł kontradykcji. MatDiar 304.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS