W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2023
MAGIERKA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp M. magierka; N. magierką
Znaczenia:
»czapka węgierska o płaskiej, okrągłej lub czworokątnej główce obszyta barankiem, zwykle ozdobiona piórkiem lub kitą«: Zá nim szło Piechoty 30. w żupanách czerwonych sukiennych/ w kátankách/ w deliách tegoż sukná y máśći/ ktore sobie ná rámioná pozárzucáli/ v káżdey deliey po 8 guzow srebrnych/ zá mágierką nożyki srebrne/ ná lewym rámieniu muszkiet/ á w práwey ręce śiekierká: wszyscy wygoleni po Polsku. WjazdPar A2v. Za ciałem konia prowadzili ubranego Turcy dwaj w zawojach, w sukniach z turska zrobionych atłasowych szkarłatnych. Za tymi giermek w pancerzu ze znakiem hetmańskim, na kopii magierka i pióro strusie przybite. DiarPogKoniec 293. Magierka biała. InwRuchGęb 125.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Koń Turek/ chłop Mázurek/ czápká mágierká/ száblá Węgierká. RysProv VI, 4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM