ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2019
POP rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp B. uż. żyw. popa
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDał nam kilka Moskiewskich kronik, i Popa, ktory nas tego ięzyka miał uczyć. GelPrzyp 98.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Labor, Chłop, Auaritia, Pop. RysProv VIII,1. ● Lepiey być dobrem chłopem/ niż złem popem. KnAd 482. ● Máli być ládá iákim Popem/ lepiey że będzie dobrym chłopem. RysProv VIII, 9. ● Masz li być złem popem/ ráczey bądź prostem chłopem. KnAd 482.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK