ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2023
WEDLE, WEDLA przyim.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji...stądże i ludziom to małżeństwo WKMci magis et abominabile, aniż było ono wuja WKMci, który takich darów od Pana Boga nie miał i owszem żył wedle świata, a jednak i ten na tym był nie wskórał... SkryptWojCz II 278. ... rad to jednak powtarza, że jako wedla swej ani potomstwa swego przyszedł w tę ekspedycyją akcesyjej, tak przy tym mocno stoi, aby wszystko communi Reipublicae emolumento padło. AktaPozn I/1 402. [...] pod mur podsádźił [Bartosz Nowodworski] prochy zapráwione/ Ktore ták potrzaskáły mury zacne one/ Iż ośmią sążni wielkich wedla śiebie mogły/ Ektorowe woyská iść/ bo prochy pomogły. OzimSzturm B [Aiijjv]. Przyznać ci się muszę, Chcąc się tobie przeciwić, siliłem się z dusze I mówiłem do siebie: Boże, jeśli zdarzysz, Niech taki zawsze robi wedla mnie towarzysz. SzymSiel 115.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: wedle potrzeby: [...] zaś robotnicy iż ciężko pracuią więcey dbaią o chleb niżli o pańskie łagodne przywitanie, abo o poszanowanie od pana aby naiadszy się wedle potrzeby mogli być duższy y świeższy do prace dalszey odprawowania. PetrSEk 10. wedle potrzeby długi. lang genung. assez long. T III 1571.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Chłop ná chłopá/ kiedy wedle boku płochá. RysProv II, 8.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK