W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2010
*CĄBROWY przym.
Warianty fonetyczne: *CĄBROWY, *CZĄBROWY
Słowniki:
SXVI (cząbrowy) notują
SStp (?), Kn (?), T (?), L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?) nie notują
Formy: lp M. ż cząbrowa; D. n cąbrowego; C. m cąbrowemu; n cząbrowemu; B. n cząbrowe; lm C. cąbrowym
Znaczenia:
»odnoszący się do cząbru, będący jego częścią; zrobiony z cząbru«: Do ktorego nasienia cebulnego/ każe Plinius nasienia Cąbrowego przymieszáć/ dla lepszego iey vrodzáiu. SyrZiel 1225. Z tego [kwiatu bukwicy] záczásem nasienie Cząbrowému podobné. SyrZiel 1247. Listki ma zielone [sporysz]/ Ruciánym/ álbo rádniey Cąbrowym podobne/ ieno dłuższe. SyrZiel 321. Iest kwiát Szmeru Włoskiego ábo Dzięcieliny twárdszey/ podobny Cąbrowemu. SyrZiel 503. Záraz z Wiosny zbieray te kwiecia [...] cząmbrowe, mácierzanki, kopru włoskiego. CompMed 636-637. Wodki [...] Zołądkowi służące wewnątrz. Piołunowa, Centuryowa, Miętczana, Podrożnikowa, Dzięglowa, Cardui benedicti, Cząbrowa. VadeMed 258.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS