ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2019
CZART rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Formy: lm M. uż. osob. czartowie
Znaczenia:
»diabeł, szatan, zły duch«: w czárty BotŁęczRel IV 136. czárt Kn 760. czárt BirkEgz 3. od czártow OkolNiebo 36. czártá KorRoz 142. o czártach KorRoz 143. czarci ZimBSiel 151. czart SobJListy 390. czartow BujnDroga 52. czárt ChmielAteny II 574. czárt DobrGram 558. czártu TylkStrom 96-97.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: czart przeklęty (sz. zm.): przeklęci czarci SykstCiepl 200-201. czárty przeklęte BirkNagr 52. przeklętego czarta PotFraszBrück II 151. z czarty przeklętymi BujnDroga 11.
Związki frazeologiczne: do czarta pójść: do czarta poydą OpalKSat 19v. ◆ czart to wymyśłił: Czárt to wymyślił [...] Kn 978. ◆ sam czart musiał to wymyślić: Kn 978. ◆ duszę czartu oddać: nieczystą Dusze Sprosnemu Czartu oddaiąc HistŚwież 24.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: PotFraszBrück II 10. BujnDroga 26. ● KnAd 1059. ● KnAd 549. BujnDroga 71. ● KnAd 598. ● KnAd 665. ● KnAd 11.
Przenośnie: czart w nauce DanKolaDyk I, 441.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Nie grzyź ze Diabłem orzechow. RysProv IX, 10. Nié gryź z czártem orzéchow. KnAd 598.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA