W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2019
CECHMISTRZ rzecz. m
Warianty fonetyczne: CECHMISTRZ, CZECHMISTRZ, *CEHMISTRZ
Słowniki:
SXVI, Kn (cechmistrz), T (cechmistrz) notują
SStp (?), L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?) nie notują
Formy: lp M. czechmistrz // cechmistrz; D. czechmistrza; C. cehmistrzowi; B. uż. żyw. czechmistrza // cechmistrza; ~ lm M. uż. osob. cehmistrzowie; B. uż. osob. czechmistrzów
Etymologia: <niem. Zechmeister>
Znaczenia:
»przełożony cechu rzemieślniczego«: Céchmistrz/, Magister curiae [...] Hetaeriarcha [...] Magister contubernii [...] Praefectus sodalitio. Tribunus & tribuum magister [...]. Kn 59. Zunfftmeister cechmistrz tribunus. KusWeg O2. Nabrawszy dosc piniedzi, posli y z tąd Czech Tkalski stanowiony iest w Zywczu gdyz go przed tym nie było a Naypierwszy Czechmistrz obrany był Krzystof Krauz tak Nazwany. KomonDziej 169v. Pierwszy Przywiley [...] onym zgorzał V Czechmistrza Mroskowicza gy Wyszemiescie Vlicze trzecia Czesc wygorzała. KomonDziej 176v. Sąd prawa gaynego [...] Przez sławnego Andrzeia Brzezowickiego woyta muszynskiego [...] Mathiasza Czekana, Walentego Pawłowskiego czechmistrzow, takze sławnych Kaspra Flisaka burmistrza, Stanisława Miecznika, Kaspra Muszynskiego radziec muszynskich [zagajony]. AktaMusz 18. Dla zupełności prawa przysadzaią czechmistrzow Woyciecha Swornika czechmistrza kowalskiego, Iąna Skaruchę, Stanisława Kruka. AktaMusz 25. Zasiedli [...] Adam Sliwa cechmistrz rzemiesła sławetnego szewskiego, Walanty Zeleznik cechmistrz rzemiesła sławetnego krawieckiego. AktaMusz 59. Sławetni Iąn Krenicki woyt kryski [..] tudziesz sławetni cehmistrzowie zasiedli. AktaMusz 59. Przybrawszy Prawo mieyskie [...] p. Woyciecha Perca cechmistrza rzemieszła szewskiego [zasiadło]. AktaMusz 67. Przybrawszy Prawo mieyskie [...] p. Sebastyana Szyszlaka czechmistrza rzemieszła płociennego [zasiadło]. AktaMusz 67. Cechmistrz. Zunft-Meister, Ober-Meister. Maître du métier; maître juré; jure; le prémier maître de métier; maître juré d'un corps de métier; expert. T III 100. Cechmistrz/ Curzó Tribunus. DasHünDict .
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: starszy cechmistrz: 1652 stała sie skarga na Bartosa [...] ze uczynił wieką skodę panu starsemu cehmistrzowy. RegTow 35.
# Użycia metajęzykowe: # Mistrz cum suis compositis, ut Burmistrz, Cechmistrz etc. WojnaInst 26
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS