W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2019
CEGIELNY przym.
Warianty fonetyczne: CEGIELNY, CZEGIELNY
Słowniki:
SStp (cegielny), SXVI (cegielny), Kn (cegielny), T (cegielny), L (cegielny; XVII), SWil (cegielny), SW (cegielny) notują
SJP nie notują
Formy: lp M. m cegielny // czegielny; D. m cegielnego; Ms. m cegielnym; ż cegielnej; lm N. cegielnemi
Znaczenia:
»wykonany, zrobiony z cegły; używający cegły w pracy«: Albo ták: Wziąć korzeniá Miarzowego/ czásu przy stoynego kopánego/ suchego/ y w gárniec gliniány nie wypalony/ włożywszy zálutowáć gliną/ á w piecu gárncárskim/ álbo w Cegielnym przez trzy dni/ y trzy noce palić/ áż się w popioł biáły obroci. SyrZiel 121. Potym czásie zlawszy z tego ocet/ ziele ktore mokło w gárncu surowym niewypalonym/ dobrze wierzch gliną zálutowawszy/ w piecu gárncárskim/ ábo w cegielnym wypalić [...]. SyrZiel 1089. Cégielny robotnik/ [...] qui fert lateres [...] qui trahit [...] Lateres traho, porto. Kn 60. Proszę o wiadomosc WMmPana iezeliby nie dosyc o iedney szopie Cegielney myslic, o tosz y zakonicy proszą. OpalKListy 26. Lateraria Czegielnÿ piecz. SłowPolŁac 79. Lateritius Czegielny mor. SłowPolŁac 79. Bic pale [...] mieysca na wodzie przyczyniaiąc, y potym kamienmi gruzłami cegielnemi gliną gnoiem piaskiem w płasty przemieszywaiąc zasypowac. NarArch 88. VV te formy gnieciono glinę garnczarską i z niey takie piora formowano, ktore potym w piecu cegielnym ostrożnie wypalono. SekrWyj 82. Na wyniszczenie kwasności znayduiących się w żołądku, bierz rano y wieczor na koniec noża rakowe oczy z Salitrą zmięszawszy proporcyonalnie; albo Skorupy z Ostrzyg Morskich biało upalone w cegielnym piecu. BeimJelMed 428. Cegielny. zur Ziegel-Scheine gehörig. de briqueterie. § cegielny robotnik. T III 100.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*CEGIELNY
Znaczenia:
»nazwisko«: Iesli tho Puszkarzow Iedrzeiow syn to mu Iadąm imie; umarl tęnpuszkarz circa 1630; Iesli młynarza Cegielne[go] Iadama synowie to iednemu synowi Dawid. Drugiemu Olexy. TrepNekLib 82.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS