W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2011
*CEKIN rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp Ms. cekinie; ~ lm M. cekiny; D. cekinów; B. cekiny
Etymologia: <wł. zecchino>
Znaczenia:
»złota moneta bita od XIII w. w Wenecji«: Cekiny swoie záwżdy droższe trzymaią, niźli nasze czerwone złote [Weneci]. PetrSEk 28. Kazdemu po parze duplonow dałem. Odzwiernym u kazdych drzwi po Cekinie. (toz wazy co czerwony złoty). VorLetSkarb 102. Insza niż w Rzymie idzie moneta w Państwie Weneckim. Iáko to Solioli. Markietti Lyry álbo Libry. Philippi. Dukaty. Cekiny. BystrzInfRóżn Aa1. RAGUZKIEY RZECZY POSPOLITEY iest stolica RAGUZA, przedtym Epidaurus miasto zwáne, ná Peninsule, Turkom, Wenetom, Austryakom, harácz płacące, do ktorego Miastá Powiat circum circa náleży ná mil 30. Papież y Wenetowie zowią haac Rempublicam La Communita di Ragusi. Haracz z rázu Turczynowi płaciła 500. Cekinow, to iest 1000. Talerow. ChmielAteny II 435 [445]. Od tego czasu záwsze dwoch Posłow u Porty rezyduie co rok się luzuiąc, ten harácz oddaią, tudziesz Prezenta Wezyrowi Wielkiemu, Kiślar Adze, to iest Starszemu Pokoiowemu, Cesarskiey Matce, y Dworzánom: co wszystko ráchuiac z Rezydencyą komputuiąc, wynosi ná 20. tysięcy Cekinow. ChmielAteny II 435 [445]. Tych znacznieyszych Beglerbejow aliàs primae classis, albo gatunku iest 22. Z tych náywięcey bierze Beglerbey Basza Misyr, to iest Kairski, bo 6. kroć tysięcy Szeryfow, aliàs Cekinow. ChmielAteny II 488-489 [498-499]. Po przeniesionych z támtąd Zákonnikach Chrześciańskich, Turcy tam osiedli, Palác fundowáli, Klasztor swoiemi osadzili Santonámi, do Wieczernika bosemi chodzą nogami, nie pluiąc, Chrześcianow nie puszczáią pod cięszkim karániem, chybáby się ktorey [!] pobisurmánic odwáżyl albo 600. zápłacił Cekinow. ChmielAteny II 533 [543]. Rządzi Miastem Paszá Kairski maiący roczney Intráty 6. kroć sto tysięcy Szeryfow, to iest Cekinow. ChmielAteny II 651-652 [661-662].
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS