W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2011
CEMBRZYNA rzecz. ż
Słowniki:
T notują
SStp (?), SXVI, Kn (?), L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1690
Formy: lp M. cembrzyna; N. cembrzyną
Znaczenia:
»drewniana obudowa rowu wypełnionego wodą«: Ná tymże osobnym wále LT, ma bydź koło z łopátkámi K [...] w rowié osádzone między cembrzyną, ktorey Figurá nie ma, áby kołá zpłáwami K, nie zaśłániáłá. Powinno bydź obite deszczułkámi cienkimi iáko korzecznik; á łopátki K, ná grzbiecie, ma mieć podobne łopatkom wálniká, iednák dłuszsze: ktoreby wodę z rowu wyciskáć mogły. SolArch 97. Cembrowina. Cembrzyna. Bau-Holtz. bois à bâtir; bois de charpente; maisonnage. § koło w rowie osadzone miedzy cembrzyną; cembrowina spuszczona. T III 103.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS