W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2011
CELBRAT rzecz. m
Słowniki:
SXVI, T notują
SStp (?), Kn, L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?) nie notują
Formy: lp M. celbrat
Etymologia: <niem. Zahlbrett>
Znaczenia:
»tablica lub stolik do liczenia pieniędzy«: Drybus 1 potrzebuje przerobienia, drugi pomniejszy, także celbrat dębowy dobry. InwChełm 82. Statki mielcarskie złe, tj. kocioł o półtrzeciej beczki w pół przepalony [...] celbrat zły. InwChełm 101. Celbrat, liczydeska. ein Zähl-Bret. main; manche; volet; comte-espèce, sur qui on compte de la monoië. T III 102.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS