W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2019
CEGLANY przym.
Warianty fonetyczne: CEGLANY, CZEGLIANY, CEGŁANY
Słowniki:
SXVI, Kn, T notują
SStp (?), L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?) nie notują
Formy: lp M. m czegliany // ceglany // cegłany; ż ceglana; D. m ceglanego; B. m nżyw ceglany; ż ceglaną; N. m ceglanem // ceglanym; Ms. m ceglanym; ż ceglanej
Znaczenia:
»wykonany, zbudowany z cegły«: Pomost pod końmi najlepszy jest bruk z drobnych polnych kamieni abo ceglany. DorHipTur 80. Między niemi drewniany most, do muru ceglanego miarnie grubego przywiedziony, który od zamku puszczono. NiemPam 24-25. Zostáwionomi powiáda [cesarz August] Rzym ceglány/ zostawuię ia mármurowy. WargRzym 16. Gdybysmy ie [ruty leśne] w ogrodziech záchowáć chcieli/ potrzebáby im ziemię z rumem ceglánym/ ábo prochem cegły tłuczoney [...] vmieszáć. SyrZiel 548. Nápełnić gárniec wielki [kminem] [...] a [...] w piecu Ceglánym ábo gárncárskim/ przy wypaleniu cegły ábo gárncow ná popioł spalić. SyrZiel . Céglány/ z cégły/ Latericius paries [...] Coctilis murus [...]. Kn 60. Czeglianÿ Lateralis. SłowPolŁac 7. Lateralis Czeglianÿ. SłowPolŁac 79. Piąta, Aby Mur był vmieiętnie sádzony, zwłascá gdzie złupánego y drobnego Kámienia, áby go wiązać ceglánem murem ieżeli nie kámieniem ciosánym. NaukaBud 21. Browar [...] Izba w szachulec wielka, posadzka ceglana do wyraszczania słodów. InwChełm 81-82. Substrukcyą ceglaną mieć powinny piece, áni zbyt niską [...] Ani zbyt wysoką. BystrzInfArch E2. Czyli ceglany czyli wapienny piec dáleko od mięszkania być powinien. BystrzInfArch A3v. Włoscy dawni Architekci choć w ceglaney strukturze, narożniki iednak dawali z ciosowego w kwadrat kamienia. BystrzInfArch A4v. Cegłány, z cegły. ziegeln; aus Ziegeln gemacht. fait de briques. T III 101.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS