ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2019
DYSZKANT rzecz. m
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. dyszkant; B. uż. nżyw. dyszkant; N. dyszkantem
Znaczenia:
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDyszkánt w Muzycé/ Symphoniae pars impuberum vocibus cani solita. [...] Incentorem vocat Iunius sum, qui hanc vocem canit, fortè ideò quòd saepè incipiat cantum primus. Kn 159. Potym gdy równe głosy zordynował, Alt, tenor, dyszkant i bas pomiarkował, Wziął swój instrument w rękę. LubSOrfPol 10. Wnet alt wziął przedsię [Orfeusz] i dyszkant wysoki Zniżał na tenor aż po bas głęboki, Smutne aryje w rożny styl przejmując I w melodyjne figury kształtując. LubSOrfPol 13-14. Dyszkant, Dyszkancista, vid. Dyskant T III 302.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiGłosy psie/ iáko wszelákie/ od básu się poczynáiąc ná dyszkáncie stawáią: przeto y korygowáć głosy psie/ y poznawáć kto chce/ ma naprzod firmam impressionem uczynić/ żeby dobrze rozdzielił na básy/ tenory/ álty y dyszkánty: więc między temi wszystkiemi są jedne miąsze, drugie średnie, trzecie cienkie. OstrorMyślTur 41. Jako miąższy tenor najcięższemu basowi najbliższy, najcięższemu tenorowi najmieższy alt, najcięższemu altowi najmięższy dyszkant. OstrorMyślTur 41. Włoszy nadobnie śpiewają, Jedni basem, także altem, Drudzy tenor i dyszkantem. JarzGośc 27. Staną muzycy ná Chorze, dádzą Básiście dyszkánt, Básista by nayprzednieyszy, dyszkántem nie záśpiewa MłodzKaz IV, 127. Zkąd się wnosi dla czego rozmaity w ludziach głos się znayduie: dyszkant, ált, tenor, bas? BystrzInfCosm F1. Miąższy [...] 2) Musiq. Grave, bas. [...] 2) miąższy bas, alt, dyszkant. T III 816.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM