W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2014
*BEZECNIK rzecz. m
Słowniki:
SXVI, L (XVI, XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lm B. uż. osob. bezecniki
Znaczenia:
»człowiek bezwstydny, bez czci«: Że to sobie zá osobliwe dworstwo mieli tákże bezecniki ábo iáko ie zwáli Kunst mistrze przy sobie chować, przepłacáć y one iedne drugiemu odmawiáć ábo raczey wydzieráć. Mowię to iako testis oculatus, mieysc osob takich, Kśiąg, instrumentow i Koł Czárnoksięskich. WisCzar 36. UN EFFRONTE. Os impudens.Inverecundae frontis homo. Cioer. Suet. NIEWSTYDNIK zuchwalec bezecnik. DanKolaDyk 493.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: