W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2011
*BEZDUSZNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1617
Formy: lp D. m bezdusznego; n bezdusznego; B. n bezduszne; N. m bezdusznym; lm M. nmos bezduszne; Ms. bezdusznych
Znaczenia:
»niemający w sobie ducha, duszy, nieżywy, martwy«: We wszytkich innych rzeczách/ ták żywiących iáko też bezdusznych/ záwsze się pokazuie ciepło przyrodzone. SykstCiepl 92. Iáko ná okręcie iedne naczynia są bezduszne, iako ster, drábiny, powrozy, sphery, ec. drugie duszne, iako słudzy, ktorzy wylewáią wodę, ktorzy wiosłámi robią, ktorzy żaglow náwracaią: tak też w gospodárstwie, iedne są naczynia bezduszne, iáko száty, pieniądze ec. drugie dusze máiące, iáko żoná, pan, sługá, ociec, syn ec. PetrSEk 51. We dwie po utonieniu godziny wywlekli [rybacy] bezdusznego/ a iák zwyczay iest utiopionych ná beczce taczáć/ dla wysączenia z nich zbytniey wody/ ná kłodzie onego [...] obrácáli. KalCuda 186. Gdy Odza tknął się teyże Przymierza Skrzynie/ áby nie pádłá plecem podpárł/ nátychmiást bezdusznym przed wszystkimi został. KalCuda 208. Ale kiedy kości ciáła bez dusznego znowu porządnie ustawiaią się, zowie się skeleton. KirchFac 96. W zwyczay to weszło u dawnych Poganow, Czy się kto rodził, czy młodo umierał, Pytano záraz kámiennych báłwanow, Zły duch ich wiarę podłą mocno wspierał, Mowiąc przez owo bezduszne bożyszcze, To co wam powiem, samą rzeczą ziszczę. DrużZbiór 442. Bezduszny. leblos. inanimé; qui n'a ni ame ni vie. T III 36.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: