W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2011
BEZBOŻNIE przysł.
Słowniki:
Kn, T notują
SStp (?), SXVI (?), L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy: bezbożnie
Znaczenia:
»niemoralnie, wbrew religii i boskim przykazaniom«: Nikt więcey w kościele Bożym nie szkodzi/ iáko ten ktory bezbożnie żyiąc/ má ná sobie tytuł duchownego. SpInZąbMłot 357. Łákomi [...] lichwę niezwyczáyną biorąc/ pieniądze bezbożnie zbieráią/ do skrzyń niedobytych chowáiąc. StarPopr 101. Bézbożnié/ [...] id est sine Deo [...]. Kn 21. Bézbożny iéstem/ bézbożnié się spráwuię [...] Impiè ago, impius sum. Kn 21. Czemu te zamysły, ktore mi bezbożnie Potwarcy zádáią, do skutku pod tę okázyą nieprzywiodłem? LubJMan 102. Tym czasem Szwed grassował po Zawiślu, tak bezbożnie, Ze prawie cała Mała Polska z dymem do Nieba poszła. HistBun 481. Mimo jus civitatis, mimo charitatem proximi, czego i dzikie nad niewolnikiem nie praktykują narody [...] bezbożnie [...] wszystkich rozsiekali. ZawiszaPam 208. POPIEL II [...] lubo pięknie edukowany przez Stryjów swoich [...] jednak bezbożnie żył. ŁubHist 7. Bezbożnie, adv. gottloser Weise. d'une manière impie; irréligieusement. T III 35.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: