ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2022
TON rzecz. m
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. ton; D. tonu; B. uż. nżyw. ton; N. tonem; Ms. tonie; ~ lm M. uż. nosob. tony; D. tonów; B. uż. nosob. tony; N. tonami; Ms. tonach
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiMélodya/ figurálna muzyká/ z kilku roźnych głosow ábo tonow wyższych/ niższych/ śrzédnich/ ábo z instrumentow rozmáitych złożona. Concentus, concentio, harmonia. [...] spiewánie.[...] Cicha muzyká ábo mélodya. Kn 397. Na siedem tonow ábo melodyi spiewánie swoie rozdzielili Anyołowie święci/ ktorym Troycę Przenaświętszą wychwálaią. StarKaz 23. Same ptaszęta, które poranek witają, Nowy początek naszej melodyjej dają; same wiatry i strugi, które głośno depcą kamyki ciche, tony do uszu nam szepcą; Z nami echo [...] gada [...]. ZimBSiel 100. Lutniąś wziął w rękę, która-ć w różne tony Zagra, jako jej każą różne strony. MorszAUtwKuk 4. Za twą nauką Orfeowe tony Błagały srogie Plutonowe strony, Wzbudziły lasy, miękczyły i skały, Nimfy skakały. MorszAUtwKuk 345. A skoro strony, w miarę wyciągnione, Zjednał, na zgodne tony podzielone, Lewymi palcy po buntach przebiegał I od najwyższych do najniższych sięgał. LubSOrfPol 13. Wieleż iest tych tonow ? Cztery. 1. Discant [...] 2. Alt [...] 3. Tenor [...] 4. Bas, tęn zaś nayniższy. [...]/ co iednák lepiey uznasz z kláwiátury/ gdy te Claues z uderzenia brzmiące będziesz uważał. GorMuz 4bv. AIR [...] Modus Modulus [...] ARYA Ton albo nuta się mowi w muzyce o głosach y tonach wywodzeniu, bo pochodzą z roznego poruszenia powietrza. GorMuz I, 71.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: