W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2011
BOMBA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1670
Formy: lp M. bomba; D. bomby; C. bombie; N. bombą; Ms. bombie; ~ lm M. bomby; D. bomb // bombów; B. bomby; N. bombami // bomby; Ms. bombach
Znaczenia:
1. »pocisk, kula napełniona ładunkiem wybuchowym«: Kto zestrachu umiera, kto da garło z grozy W konskich bombach, będzie miał pogrzeb nowey fozy. PotWoj 182. Strygońska ta forteca broniła się bardzo dobrze [...] z naszej zaś strony granaty i bomby wielką w nich czyniły szkodę, ale i działa nie miały efektu w murach, SobJListy 574. Z obu stron ognia pełno sobie dodawali kartanami y bomby witać się wszczynali. DrobOpow 14. Woysko [...] z bokow na krzyz grzmiało Pioronami bombami. DrobOpow 114-115. Indzinier przezwiskiem Dytkant puszczał Granaty, Bo[m]by ogniste, y insze Sztuki Smrodliwe y zarazliwe, nic to iednak niepomogło, az się sami potym poddali. DrobTuszInf 9. Wrzucił Szwed w Miasto Kilka tysięcy Bombow, ktoremi wiele popalił. OtwFDzieje 106. Francuskie bomby. MikSil 47. Admirał Norris [...] we 25. wojennych Okrętach do Portugallij wyszedł. Na te Okręty, oprocz potrzeb wszelakich Wojennych rożnych, wziął z sobą 10. tyśięcy flint, 4 tysiące par pistoletow, y niezmierną moc prochu, kul, ołowiu, bombow y granatow. GazPol 1735/ 51, 7. Bomba: iest sfera dęta żelazna, lub zinnego metalu odlana, prochem suchym napełniona. BystrzInfArtyl P2v. Toć y do naboiu mieysce w mozdzierzu być powinno daleko mnieyszey cyrkumferencyi, á niżeli mieysce dla osadzenia bomby. BystrzInfAstron P2. Wychodzący quotus z tey dywizyi oznacza liczbę funtow prochu do naboiu mozdzierza, proporcyonalnego bombie. BystrzInfAstron P2. W tey bliskości wysypuią baterye [oblegający], áby ná nich osadzone dziáła rozwaláć mogły [...] fortyfikacye. Mozdzierze donosic bomb w samę fortecę. BystrzInfPolem K1. Zdraycy miasta [...] strzałę do niego [króla Konrada] puścili [...] informuiąc go aby Porty morskie záwarł bombą y armatą náprzykrzał się Miástu. ChmielAteny II 203. Ty [ogniu] w granat zayzrzysz, ty w bombie usiędziesz. DrużZbiór 348.
2. »nazwa własna - imię suki«: Suki gończe trzy, Płaksa, Bomba i Lutnia w Słobodzie 6 Februarii stanowione. ZawiszaPam 56.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK