W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2018
*SZPIKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: *SZPIKA, SPIKA, *ŚPIKA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. spika; D. szpiki // śpiki; B. szpikę; N. szpiką // spiką
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: szpika celtycka: Przydaią drudzy kwiátu wonnego Situ łotow dwánaście/ Szpiki Celtyckiey álbo Fráncuskieyták wiele. SyrZiel 12. Mylą sie ci/ ktorzy spuściwszy sie ná lekkomyślny rozum swoy/ biorą zá Szpikę Celtycką Szpikánárdę ogrodną/ álbo Láwende. SyrZiel 36. ▲ spika celtyka, śpika celtyka: Tu też przynależy przed otworzeniem abo przed siekániem párzenie lekkie, wárzywszy rumienek, nostrzyk, máieran w wodzie wespoł, przydawszy do tego trochę śpiki Celtyki. PetrSInst E2v. Nyrkom bolącym/ z zámulenia piasczystego iest rátunkiem/ wziawszy korzenia Kozłkowego/ Oleśniku/ Kopytniku/ Spiki Celtyki/ káżdego po rowney części. SyrZiel 52.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: wm