ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2011
*INAMORAT, *INAMORATA rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1743
Formy: lm M. uż. osob. inamoratowie
Znaczenia:
»kochanek«: Wielu lwow z nátury, okrutnych, gniewliwych, stáło się cichemi bárankámi: krotofilnych biesiádnikow pustelniczemi Abstemiuszami: czystemi w ciele Aniołámi, cieleśni przedtym inamoratowie: Lubo toż w nich ciałá kompozycya, iedneż członkow wyfigurowánie. BystrzInfAstrol 14 nlb..
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG