Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2019
CALUCZKI przym.
Słowniki:
SXVI, Knpod: Cały Boży rok, L (całuczki; pod: całowy; XVI w.), SWil, SW notują
SStp, T, SJP nie notują
Formy: lp M. m caluczki; B. m nżyw caluczki
Znaczenia:
ekspr. »cały«: Czego u dźiśieyszych rozkosznikow nie naydźiesz/ ktorzy cáluczki dźień y więtszą część nocy iedząc piiąc márnie trawią [...]. StarPopr 22. Cáły Boży rok/ dzięń/ noc/ wołałém/ czekał/ etc. pro cáluczki/ cáły zgołá/ sic káżdy Boży dzień deszcz/ pro każdy zgołá. Totis vel singulis prorsus diebus, integris omnino, continuò pluit etc. Kn 58.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz cały, caluchny, caluteńki.
Autorka: MBM