W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2011
BOMBARDOWANIE rzecz. n
Słowniki:
L, SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1743
Formy: lp Ms. bombardowaniu
Znaczenia:
»obrzucanie, ostrzeliwanie ciężkimi pociskami z materiałem wybuchowym«: Dobywanie fortec záwisło ná porządnym oblężeniu fortecy, y skutecznym iey ták bombardowaniu, iáko y attáku albo szturmie. BystrzInfPolem K1. Ieżeli ieszcze po bombardowaniu, uporczywie się niepoddáie forteca, áni akkorduie, oblegáiący wszelką siłą się staraią [...] o iey opanowánie. BystrzInfPolem K1.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK