W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2019
CHRAPAŁA rzecz. m
Słowniki:
Kn, T, L, SWil, SW notują
SStp, SXVI, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: lp M. chrapała
Znaczenia:
»osoba chrapiąca, wydająca chrapliwe dźwięki podczas snu lub jego udawania«: Chrapáłá/ [...] Rhonchisonus. [...] Pararrhencho, onis, [...] Pararrhynchon, ontis. [...] Pararrhinchus, [...] qui naso stertit. vide Parskaiący. Kn 70. Drzemiący/ [...] subst. drzemáłá. Dormitator, propriè, quam vocem apud Plaut. variè interpretantur varij. Pararrhenchon, [...] Pararrhynchon, qui simulat dormientem, ipse Fest. explicat. nobis Chrápáłá Kn 151. Chrapáłá. Rhonchinosus. Krokszczus. SzyrDict 30. Chrapała. Schnarcher. ronfleur. T III 122.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM