W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2022
*WEZYRSTWO rzecz. n
Warianty fonetyczne: WEZYRSTWO || WEZERSTWO
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: lp D. wezyrstwa; B. wezerstwo // wezyrstwo
Znaczenia:
»urząd wezyra«: Wezerstwo połozyc kazano... ZbarDiar rkp k 3v. Obránie Ciáusz Bászy ná Wezyrstwo/ nie podobáło się Jánczárom/ gdyż wiedzieli bárzo bobrze że nie był z ich fákciey/ ále przecię w táki czás burzliwy/ stáráli się wszytkiemi siłámi/ iákoby go pięknemi słowy y obietnicámi pozyskáć. RicWielJMon 16. Zdáło się/ że będzie dosyć ná vspokoienie roziątrzonego pospolstwá złożyć Melek Achmeta znaywyższego Wezyrstwá/ lubo był cále przychylny Jánczárom. RicWielJMon 16. I to tedy po części było przyczyną/ że nie zwyczajnym postępkiem/ tak na lata/ jako i na urodznie patrząc/ młodego Kadia, to jest Sędziego prostego/ nie mającego jeszcze lat trzydziestu/ wzięto na Wezyrstwo Wielkie/ to jest: na sprawowanie i rządy całego Państwa/ na miejscu zmarłego Ojca. RicWielJMon 92.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: MBM, PK