W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2011
CHABRY I przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1743-1745
Formy: lp M. m chabry
Znaczenia:
»o skórze ludzkiej: ciemny, opalony, śniady«: BASANE [...] Fuscus [...] SNIADY SNIADA co ma płeć oleiowatą iákoby okopciałą od dymu, Chabry. DanKolaDyk I, 176. MAURICAUD (Qui est peu noir de visage) [...] Subniger [...] CZARNIAWY, Czarniawa, Śniady, chabry. DanKolaDyk II, 244. NOIRASTRE [...] qui tere sur le noir [...] CZARNIAWY Sniady chabry. DanKolaDyk II, 298. SNIADY, chabry, siny, iák ołow mowiąc o cerze. DanKolaDyk II, 361.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WMW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2011
CHABRY II przym.
Warianty fonetyczne: CHABRY II, HABRY
Słowniki:
SStp (chabry), L (chabry), SW (chabry) notują
SXVI, Kn, T, SWil, SJP (?) nie notują
Formy: lp M. m chabry // habry; D. m chabrego; W. m chabry
Znaczenia:
»dzielny, waleczny, mężny, bitny; tu: przydomek nadany królowi«: Gdzie on náwáłecznieyszy Krol Polski: Chábry. WojszOr 241-242. Gdzieś Herkulesie drugi Chábry Bolesłáwie Krolu Polski. WojszOr 247. Krol Bolesław Habry dał [swojemu żołnierzowi] ten Herb [Jastrzębiec] Roku 999. HerbOr 164. Za Krola Bolesława Chabrego. HerbOr 320. 1025 MIECISŁAW wtory syn Bolesłáwá Chábrego/ koronowány od Hyppolitá Arcybiskupá Gnieznieńskiego. PruszczKlejn 88. Niechże Bog tę száblę błogosłáwi, iáko száblę Boleśłáwá Chábrego. MłodzKaz III, 221.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM