ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2011
CIERPLIWY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610
Formy: lp M. m cierpliwy; ż cierpliwa; B. n cierpliwe
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiAch, nałaskawszy Jezu, o Jezu cierpliwy, niewymowna dobroci, czemuż na te dziwy i na te wszeteczeństwa nie podniesiesz ręku abo pioronowego swym obłokom sęku, [...]. RożAPam 24. Przynaglają staroście, żeby niecnotliwy dekret obwołać kazał, a sam był cierpliwy, nic nie wątpiąc w nagrodzie. RożAPam 60. Złości nie działa, ani się w niej kocha, cierpliwa , skromna, łaskawa, niepłocha. TwarKPoch A4v. Miłość jest długo cierpliwa/ dobrotliwa jest: miłość nie zajrzy/ miłość nie jest rospustna/ nie nádyma się: Nie czyni nic nieprzystojnego/ nie szuka swojich rzeczy/ nie jest porywcza do gniewu, nie myśli złego: Nie ráduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy: Wszystko okrywa/ wszystkiemu wierzy/ wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi. BG 1Kor 13, 4-7. Siełá ludzi iey chciáło/ ále pogardzáłá Chcącymi/ nie cierpliwa / mężá nie znáiąca/ Ráczey gáie bezdrożne przewiedzáć woląca. OvOtwWPrzem 28. Bo to tey płci winá/ ze nád was więcey dáleko kochamy/ záśmy Niebogi iáko miękka gliná/ ze sił y władzę nád sobą mamy/ Y iáko w ogniu nie cierpliwa Cyná/ Ták się w miłości wászey rozpływamy. TwarSDaf 44. Asz tez zacznie ema załozywszy O ktorym nic nie bedzie we wszytkim kazaniu Dopierosz swych słuchaczow oraz przezacnego Auditorium prosic o cierpliwe ucho. OpalKSat 109v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM