W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2011
CHANANEJSKI przym. od CHANAAN
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1633
Formy: lp M. m chananejski; ż chananejska; D. m chananejskiego; ż chananejskiej; lm B. mos chananejskich
Znaczenia:
»odnoszący się do ziemi Chanaan«: Zkąd znáć iż piśmiennych Zydow inszy był ięzyk od gminnego Chánáneyskiego. DembWyw 13. Iam dla ciebie Krolow Chánáneyskich pobił: á tyś trzciną pobił głowę moię. KorRoz 145. To iest [...] ten ktory was wodą zdrową z opoki nápoił, ktory dla was krolow Chánáneyskich pozábiiał. KorRoz 30. CHANANEYSKI Ięzyk albo SAMARYTANSKI z Hebrayskiego urodzony. ChmielAteny II 748.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: niewiasta chananejska (sz. zm.): Niewiástá Chánáneyska wyszłá z gránic tych/ y záwołáłá do nie[go] mowiąc: Zmiłuy się nádemną Pánie/ Synu Dawidow/ Corká moiá od diabłá ciężką udręczoná boleie. KalCuda 302. Tákże [...] Mágdálena grzesznicá/ niewiástá Chánáneyska/ niewiásta Sámárytáńska/ Swiekra Piotrá świętego/ y tá coreczká Arcykápłaná dzisieyszego [doznaje uzdrowienia]. StarKaz II, 581. Idzie cierpliwość gdy przykłádem owey Chanáneyskiey niewiásty/ chociász też odegnany miłosierdziá czekasz. BujnDroga 205.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM