ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2011
KONCYLIUM
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1645
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: koncylium chalcedoskie »sobór, który odbył się w Chalcedonie w roku 451«: Na Konciliu[m] Chalcedoskim, Epheskim, Niceńskim, postánowiono, że Duch święty pochodzi od Oycá. KorRoz 53. ▲ koncylium chalcedońskie »sobór, który odbył się w Chalcedonie w roku 451«: Po ścianach są [...] wyráżone Koncilia Generalne Niceńskie, Konstantynopolitańskie, Efeskie, [koncylium] Chalcedońskie, z inskrypcyami Historycznemi, co na ktorym decisum Koncilium. ChmielAteny II 115. ▲ koncylium chalcedoneńskie »sobór, który odbył się w Chalcedonie w roku 451«: PAPIEZ CONCILIA GENERALIA konwokuie, approbuie. Konciliow Przednieyszych iest 4. Pierwsze Niceńskie w obecności 318. Oycow złożone [...] Czwarte [Koncylium] Chalcedoneńskie w prezencyi 630. Oycow miane, złożone od Leoná I. Papieża Roku 551 [!]. przeciwko Eutychemu Archimandrycie Carogrodzkiemu ChmielAteny II 131-132.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: