ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016
SÓJKA rzecz. ż
Słowniki:
SStp, SXVIpod: głodno, klatka i in., Kn, T, L (XVI-XVIII), SWil, SW, SJP notują
Formy: lp D. sójki
Znaczenia:
zool. »dość duży leśny ptak, Garrulus glandarius«: Tym się też brzydzić będzie z ptástwá, y jeść ich nie będziecie/ bo są obrzydliwością: jáko Orłá/ y Gryfá/ y morskiego Orłá/ Y sępá/ y Kánie według rodzáju ich. Káżdego Kruká według rodzáju jego: Tákże strusá/ y sowy/ y wodnej kánie y Jástrzębá/ według rodzáju ich. Y Puhaczá/ y Norká/ y Lelká/ Y Lábęciá/ y Bąká/ y Bocianá. Y Czáple/ y soiki, według rodzáju jch/ y Dudká y Nietopyrzá. BG Kpł 11, 13-19.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: