W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2016
GABLOTEK rzecz. m
Słowniki:
T (gablotek), L (gablotek; XVIII), SWil (gablotek, gabłotek), SW (gablotek, gabłotek) notują
SStp, SXVI, Kn, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1746
Formy: lp M. gablotek; D. gablotka; N. gablotkami
Etymologia: <może z niem. Gabel 'widły' + Lade 'skrzynia'; może z fr. gablet 'rodzaj gzymsu'>
Znaczenia:
»rodzaj półeczki przymocowanej do ściany«: Gablotek, la tablette. KulUszDyk 28. Adornuy zwierciadłami, gablotkami, stolikami okrągłemi, bo te mniey mieysca zabieraią, sztukateryą, malowaniem, obiciem wesołego koloru, pięknemi szpalerami, lustrami, portretami twych Antenatow, albo ludzi z Herbami, podpisami imion, tytułow, aby gość zaraz spenetrował, czyi to iest konterfekt; zdobią Pokoy y Emblemata, symbola z inskrypcyami. ChmielAteny III 359. Gablotek, g. [gablotk]a. Brettchen an der Wand etwas drauf zu seßen. tablette, un ais ataché à la muraille sur deux tasseaux pour y mettre qu. ch. T III 355.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG