ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018
BARZO przysł.
Warianty fonetyczne: BARZO, BARDZO
Słowniki:
notują
Formy: st. równy barzo // bardzo; ~ st. wyższy barzej; barze; bardzi // barzi; barziej // bardziej; barzie // bardzie; ~ st. najwyższy nabardzi // nabarzi; nabardziej // nabarziej; najbardziej // najbarziej; najbarzi // najbardzi; nabarzej // nabardzej
Znaczenia:
1. »w związkach z czasownikiem podkreśla wysoki stopień nasilenia czynności lub stanu«
a) »mocno, usilnie, intensywnie; dobrze, nadzwyczajnie; często, dużo«: Pániom brzemiennym/ ten cukier na Włoskim Koprze bárzo służy. Abowiem Płod w żywocie ich oczerstwia y posila. SyrZiel 392.
b) »przede wszystkim, głównie«
2. »w związkach z przymiotnikiem, imiesłowem przymiotnikowym i z zaimkiem przymiotnym wzmacnia cechę lub właściwość«
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Bogáty dobrodzieystw twych nié rachuié: Vrázy swé bárzo czuié. KnAd 36. ● Czégo więc bárdzo pragniémy/ o to się bárdzo boiemy. KnAd 127. ● Chłopi ná wsi/ á żacy w szkole odmiánie Przełożonych bárzo rádzi. RysProv II, 5. ● Nie gmeray w onem istem/ by bárziey nie śmierdziáło. Malum bene conditum ne moueas. RysProv IX, 5.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka:ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 25.08.2011
BARDZO
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bardzo bladożółty: Rhabarbarum częścią żółte będące/ częścią żołtogorące/ y bárwy wewnatrz cielistey od Rheupontiku bárzo bládożołtego iest rożne. SyrZiel 642.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: