ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2019
KŁAMCA rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1633
Formy: lp M. kłamca
Znaczenia:
»ten, kto mówi nieprawdę«: Żadną rzeczą nie wyrażáią lepiey Oycá swego Heretycy/ iáko tą butą hárdości dyabelskiey nádęci. Dyabeł buczny/ oni nie pokorni: Dyabeł kłamcá/ oni prawdy nie mowią. BirkRus 21.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz oszust, szalbierz, szacher, matacz.
Autorka: