W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2020
ATENCJA rzecz. ż
Słowniki:
L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy: lp M. atencja; D. atencji; atencjej; B. atencją; N. atencją; Ms. atencji
Etymologia: <łac. attentio>
Znaczenia:
1. »uwaga, skupienie; zainteresowanie«: A z głowy nieiaki dym się pokazował od gorącey attencyey [Margarety] na modlitwie. OkolNiebo 63. W krotkich modlitwach prędko się zgubiemy, roztargnienia cierpiemy, atencyi nie mamy. MłodzKaz III, 35. Zgoła iest to vox clamantis in deserto, a podobno y prożne słowa, nie wiem czy ie kto usłyszy, albo czyli kto z attencyą ucha nadstawi. LeszczStGłos 11. We Francyi Dwie okoliczności attencyą publiczną zabawiaią. MerkHist 394.
2. »staranie, opieka, dozór«: Tamże wozy poleciwszy [...] Porucznikowi Jego K. M. nad Polskiemi wozami attentią maiącemu i w królewski ich tabor zawarszy, ze dwoma tylko swoiemi Semenami pobiegłem więc z chłopcem szukać ś. p. Jegomości Dobrodzieia. ChrośRel 136. Oznaymuie [Strawiński] iż Sprawa na Roczkach [...] [stanęła] zaczym zebym przysłał kogo z Swoich dla Atencyi lepszey. SapANot 230. Dychawica wilgotna lub Asthma humidum większey wyciąga attencyi. BeimJelMed 574.
3. »chęć, gorliwość«: Jako zaś pragnę mieć honor tak WXMści, iako Iey interessom, ile we mnie możności będzie żywą ochotą y attencyą służyć, tak poufałych czekam roskazow zostaiąc. DanOstSwada IV, 48.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ATENDENCYJA.
Autorka: DL