ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2011
NUDNY
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: non post 1624
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: boleść nudna: Zkąd łátwy przechod w boleść nudną vst żołądkowych/ y omdlewánie/ to iest prędkie vtrácenie sił wszytkich. CiachPrzyp 19.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: