ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2019
UŚMIERZAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: cz. ter. lm 3. os. uśmierzają
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiAGATY (to iest łagodney z Greckiego) Panny Męczennicżki 5. Lutego, żyła około Roku 250. leży w Katanie mieście Sycylii, blisko Etny gory, ogień z siebie wybuchaiącey, ktore wybuchnienie, cżęsto fatalne sobie Kataneńcżykowie płaszczem iey uśmierzaią; ztąd iest Patronką od pożarow, y na iey Swięto chleb y wodę swięcą contra periculum ignis. ChmielAteny III 126-127.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: boleść uśmierzać: Ususzone y na proszek miałki starte (venia dicendo) łayno człowiecze, y z niego preparowana woda inflammacye, Skaży, błonki leczy, y boleść Oczu uśmierza. BeimJelMed 237. ▲ ból uśmierzać (sz. zm.): [Sok z kopru włoskiego] Ták ábowiem y bol w oczách uśmierza/ y zápalenie ich wychładza/ y ciemności ich oświeca. SyrZiel 393. [...] okłádánie krowieńcem, uśmierza bol, ále nie każdy ten smrod znieść może. PromMed 107.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
UŚMIERZAJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lm N. uśmierzającemi
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiCżęśćią też ż chorobámi przybywáią/ ktoreby mogły bydź porátowáne ále iż ćiáłá máią álbo nápełnione/ albo złemi wilgotnośćiámi záplugáwione: á ná to/ áni żadnego uplenienia przed tym nie cżynili/ áni też żadnemi lekárstwy vśmierzáiącemi/ iákoby ćiáłá chore y zápsowáne gotuiącemi/ tych wilgotnośći nie pomiárkowáli/ dla tegoż z więtszem nárżekániem y bolmi/od niey odieżdzáią. SykstCiepl 2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW